Szanowni Państwo,

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” organizują w dniach 09-11.06.2016 r.:

XXX Międzynarodową Konferencję „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączoną z VI Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ”

Obrady konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska anestezjologicznego z kraju i zagranicy, odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.

Głównymi tematami Konferencji będą: sepsa – epidemiologia, diagnostyka, leczenie oraz organizacja i funkcjonowanie OIT, leczenie pozaustrojowe ciężko chorych, monitorowanie funkcji organizmu w anestezjologii i intensywnej terapii, nowe metody i techniki znieczulenia, postępy w anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej, leczenie bólu ostrego i przewlekłego.

Miejscem obrad będzie Zamek Książ k/ Wałbrzycha. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej Konferencji Do zobaczenia w Książu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
ak_sign

 

Prof. dr hab. Andrzej Kübler

Tematyka oraz program konferencji

 • sepsa – epidemiologia, diagnostyka, leczenie oraz organizacja i funkcjonowanie OIT;
 • leczenie pozaustrojowe ciężko chorych, monitorowanie funkcji organizmu w anestezjologii i intensywnej terapii;
 • nowe metody i techniki znieczulenia;
 • postępy w anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej;
 • leczenie bólu ostrego i przewlekłego;

Czwartek  9. czerwca 2016

14.00 – 18.00 Sesja naukowa

Piątek 10. czerwca 2016

9.00  Oficjalne otwarcie Konferencji

10.15 -14.00 i 15.00 – 17.00 Sesje Naukowe:

Sobota 11. czerwca 2016

9.00 – 13.00 Sesja Naukowa:

13.00 Zakończenie Konferencji

> Pobierz program naukowy konferencji (PDF)

ostatnia aktualizacja: 29.05.2016

 

> Pobierz program naukowy konferencji (PDF)

ostatnia aktualizacja: 29.05.2016

Imprezy towarzyszące

Każda konferencja naukowa to nie tylko sesje naukowe, ale i spotkania w gronie przyjaciół oraz znajomych.

9.06.2016r. (czwartek), godz.19.00
Powitanie uczestników – Zamek Książ

10.06.2016r. (piątek), godz. 20.00
Kolacja dla uczestników w Hotelu Maria

 

Wstęp na w/w imprezy wyłącznie za okazaniem identyfikatorów.

Serdecznie zapraszamy!

 • Imprezy towarzyszące

  Kolacja dla uczestników konferencji odbędzie się w Hotelu Maria 10.06.2016r. (piątek) o godz. 20.00       << strona główna  
Play Pause

Lista rekomendowanych hoteli. Przy rezerwacji należy powoływać się na hasło „Konferencja Anestezjologów„

ZOBACZ HOTELE

Informacje

Data i miejsce

DATAzk
9-11.06.2016
MIEJSCE
Zamek Książ k./ Wałbrzycha
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl
GPS:  N 50°50’31,65”   E 16°17’29,68”

Organizatorzy

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213
tel.: 71 733 23 10, fax: 71 733 23 09
e-mail: kai@umed.wroc.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

Opłaty

Opłaty konferencyjne:

do 30.04.2016 po 30.04.2016
Uczestnicy 400,00 zł 500,00 zł
Pielęgniarki, Ratownicy medyczni (wymagane potwierdzenie)  200,00 zł 300,00 zł
Osoby towarzyszące 200,00 zł 300,00 zł
Uczestnictwo jednodniowe 300,00 zł

Uwaga:

 • Osoby towarzyszące nie zgłoszone wcześniej w „Karcie zgłoszenia uczestnictwa” będą traktowane jako uczestnicy pełnopłatni


Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na konto bankowe:
Pekao SA I O/Wrocław, Nr konta: 91 1240 6670 1111 0000 5643 3405
Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę” z dopiskiem „Konferencja”
Sekretariat Konferencji będzie wydawał uczestnikom, którzy dokonali wpłaty, identyfikatory upoważniające do:

 • udziału we wszystkich wykładach i sesjach plenarnych
 • wstępu na wystawę sprzętu medycznego i leków
 • otrzymania materiałów zjazdowych
 • udziału w imprezach towarzyszących (po wcześniejszym zgłoszeniu)
 • korzystania z transportu zjazdowego na trasach gwarantowanych przez organizatorów

Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych
UWAGA: Uczestnik otrzyma 15 punktów edukacyjnych

Rezygnacja z uczestnictwa:
Rezygnację z uczestnictwa należy zgłaszać pisemnie (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną) do dnia 15.05.2016 roku wraz z podaniem numeru konta, na które należy odesłać wpłaconą kwotę pomniejszoną o prowizję bankową. Po tym terminie zwrotów nie przewidujemy.

Komitety
Sekretariat konferencji

Przed Konferencją:
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: +48 71 7332310; fax.: +48 71 7332309
e.mail: irena.werycho@umed.wroc.pl

Podczas Konferencji:
Zamek Książ, tel.: +48 74 6643827; e-mail: marketing@ksiaz.walbrzych.pl

 • 9.06.2013, w godzinach: 13.00 – 17.30
 • 10.06.2013, w godzinach:  8.30 – 16.00
 • 11.06.2013, w godzinach:  9.00 – 12.30
Patronat

PATRONI MEDIALNI

 

Transport

Organizatorzy zapewniają transport autokarowy dla uczestników Konferencji na obrady oraz imprezy towarzyszące oferowane w ramach uczestnictwa.

Nie zwracamy kosztów przejazdu komunikacji miejskiej.

Dojazd do Książa:

 • Samochodem z Wrocławia drogą nr 5 do Świebodzic, dalej w kierunku Wałbrzycha, zjazd do Książa w prawo zgodnie z drogowskazem.
 • PKP do stacji Wałbrzych-Miasto, z dworca autobusem MZK – linia nr 8.

W Książu parkowanie samochodów prywatnych dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

Zgłoszenie firmy

 

Szanowni Państwo!

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” organizują w dniach 9-11. czerwca 2016 roku:

XXX Międzynarodową Konferencję „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączoną z VI Sympozjum „Sepsa w Zamku Książ”

Obrady konferencji odbywać się będą tradycyjnie w Zamku Książ koło Wałbrzycha.
Głównymi tematami Konferencji będą: sepsa – epidemiologia, diagnostyka, leczenie oraz organizacja i funkcjonowanie OIT, leczenie pozaustrojowe ciężko chorych; monitorowanie funkcji organizmu w anestezjologii i intensywnej terapii; nowe metody i techniki znieczulenia; postępy w anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej; leczenie bólu ostrego i przewlekłego.

Podczas Konferencji zostanie zorganizowana wystawa sprzętu medycznego i leków. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam PT Firmę do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.
Warunki uczestnictwa:
Główny Sponsor – możliwość organizacji sesji sponsorowanej (90 minut). Program sesji uzgodniony z Komitetem Organizacyjnym. Wykładowcy zaproszeni na koszt sponsora. W kosztach będzie uwzględnione: Logo Sponsora w programie i w sali wykładowej, koszt stoiska (15 m2) oraz udział 4 przedstawicieli Firmy i wykładowców w obradach oraz imprezach towarzyszących.
Sponsor Konferencji – zostaje wymieniony w programie konferencji oraz ma możliwość prezentacji wykładu sponsorowanego (45 minut). Wykładowca zaproszony na koszt sponsora. W kosztach będzie uwzględniony: koszt stoiska standardowego (6 m2), udział 2 przedstawicieli Firmy i wykładowcy w obradach oraz imprezach towarzyszących.
Minimalne, standardowe stanowisko to 6 m2.
Każdy dodatkowy m2 – 1300 złotych brutto. W kosztach będzie uwzględnione: wynajem powierzchni stoiska oraz udział 2 przedstawicieli Firmy w obradach oraz imprezach towarzyszących. Za każdą następną osobę należy uiścić opłatę konferencyjną, odpowiednio 500 lub 650 złotych brutto, w momencie dokonywania płatności za stoisko. Wszystkie stoiska będą miały przyłącze elektryczne. Dodatkowe opcje:
– reklama Firmy w programie Konferencji;
– umieszczenie materiałów promocyjnych w teczkach konferencyjnych.

W sprawach szczegółowych warunków uczestnictwa proszę się kontaktować z Biurem Organizatora:
Irena Werycho, tel. 71 7332319
e-mail: irena.werycho@umed.wroc.pl

Wypełnione „Zgłoszenie udziału”, które znajduje się na stronie internetowej konferencji, wraz z potwierdzeniem wpłaty za wynajęcie powierzchni wystawowej, przyjmuje sekretariat Konferencji: – do dnia 30 kwietnia 2016r. obowiązują w/w ceny Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT.

Wpłaty za powierzchnię wystawową należy dokonywać na konto:
Stowarzyszenia „Pokonać Sepsę” tytułem „Konferencja”: PEKAO S.A. I O/Wrocław,
nr 91 1240 6670 1111 0000 5643 3405

> Formularz zgłoszeniowy firmy (PDF)

Korespondencję proszę kierować na adres sekretariatu:

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213
tel.: 71 733 23 10, fax: 71 733 23 09
Kontakt personalny: Irena Werycho
e-mail: kai@umed.wroc.pl

Zakwaterowanie:
Prosimy dokonywanie rezerwacji pokoi bezpośrednio w hotelach na terenie Wałbrzycha i okolic, które są wyszczególnione na stronie internetowej konferencji.

Kontakt

BOK – Biuro Organizatora Konferencji

logo_umedKatedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul.Borowska 213
tel.: 71 733 23 10, fax: 71 733 23 09

Kontakt personalny: Irena Werycho
e-mail: kai@umed.wroc.pl